Asbestdeskundige

GECERTIFICEERDE PROFESSIONAL​​S

OVER ASBESTDESKUNDIGE

Als Group Echelpoels zijn wij professionals die gespecialiseerd zijn in het identificeren / inspecteren van asbestmaterialen en zijn opgeleid om asbestgerelateerde risico’s te beoordelen en advies te geven over de juiste methoden voor asbestverwijdering en -beheer.

Sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een woning een asbest attest te kunnen voorleggen. Dit geldt met name voor woningen die gebouwd zijn voor 2001, omdat in deze periode vaak nog gebruik werd gemaakt van asbesthoudende materialen.
Een asbest attest bij de verkoop van een woning houdt in dat er een asbestinventarisatie is uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Dit rapport geeft een overzicht van alle asbesthoudende materialen die zich in de woning bevinden en in welke staat deze zich bevinden.

Het rapport geeft daarnaast ook aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden om de asbest veilig te verwijderen. Dit attest moet overhandigd worden aan de koper van de woning. Hiermee kan de koper een goed beeld krijgen van eventuele risico’s op asbestblootstelling en kan deze indien nodig maatregelen treffen om de asbest veilig te laten verwijderen.

Origineel kopie 3
Asbestdeskundige folder

Hoe gebeurt de inspectie?

De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode. Verhuur je de woning? Breng je
huurder(s) op de hoogte van het bezoek. In principe zal de deskundige tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel. Zorg er wel voor de
deskundige een vrije toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen. De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt.

Verzamel alle nodige informatie over het gebouw. Hoe meer gegevens je de asbestdeskundige inventarisatie bezorgt, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Heb je bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen? Bezorg al die informatie aan de deskundige. Het verzamelen van al deze gegevens kan trouwens eenvoudig via Izimi, de digitale kluis van het Belgisch notariaat.

OFFERTE

Vraag hier vrijblijvend uw offerte voor een Asbestinspectie

Kies één of meerdere diensten

ontdek onze blog

No posts found