Renovatie advies

GECERTIFICEERDE PROFESSIONAL​S

renovatieverplichtingen

renovatie-verplichtingen

In Vlaanderen gelden er verschillende renovatieverplichtingen afhankelijk van de situatie. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Verhuurdersverplichting.

Als verhuurder van een woning of appartement moet je voldoen aan de Vlaamse Wooncode. Deze bepaalt dat huurwoningen moeten voldoen aan minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Als de woning niet voldoet aan deze normen, dan moet je als verhuurder de nodige renovatiewerken uitvoeren om aan deze normen te voldoen.

Energetische renovatieverplichting.

Als eigenaar van een woning moet je voldoen aan de Vlaamse energieprestatienormen. Dit betekent dat je woning moet voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen. Woningen die niet voldoen aan deze eisen, moeten gerenoveerd worden om aan deze normen te voldoen.
Zo moeten eigenaren van woningen gebouwd voor 1 januari 2006 tegen 2020 dakisolatie hebben en tegen 2023 minstens dubbel glas in alle ramen.

Verplichting bij verkoop van een woning.

Bij de verkoop van een woning moet je een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Dit document geeft aan hoe energiezuinig je woning is en welke renovatiewerken er nodig zijn om aan de energienormen te voldoen.

deskundig advies renovatie energie

Het niet naleven van renovatieverplichtingen kan leiden tot boetes of andere sancties. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving en tijdig de nodige renovatiewerken uit te voeren.

renovatieplicht residentiële gebouwen

Naar schatting 40 % van de woningen in Vlaanderen haalt op vandaag geen EPC-label D. Vlaanderen wil komaf maken met dergelijke energieverslindende woningen, en voert vanaf 1 januari 2023 een renovatieverplichting in. De verplichting geldt in eerste instantie voor nieuwe eigenaars van energieverslindende woongelegenheden. Op termijn zal de maatregel worden uitgebreid naar alle eigenaars. Het uiteindelijke einddoel is dat elke woning tegen 2050 een label A behaalt.

voor wie geldt de renovatieplicht?

De renovatieplicht geldt vanaf 1 januari 2023 voor nieuwe eigenaars van energieverslindende gebouwen gelegen in Vlaanderen en dienstig voor bewoning, dus voor woningen en appartementen.

Onder energieverslindende woningen verstaan we woningen die een EPC-label E of F hebben. De renovatieverplichting geldt bij notariële overdrachten in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Op andere vormen van overdracht – zoals een erfenis – is de renovatieverplichting niet van toepassing.

voor welke gebouwen?

De renovatieplicht geldt voor alle residentiële gebouwen, dus zowel voor eengezinswoningen als meersgezinswoningen en appartementen (voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoren en winkelpanden gelden alternatieve regels). 

Nieuwe eigenaars van een appartement moeten zich er van bewust zijn dat hun kavel moet worden aangepast, ook als andere delen binnen hetzelfde gebouw niet van eigenaar veranderen en dus niet per se aan de verplichting moeten voldoen.

Vooral als er werken nodig zijn aan de gemene delen van het gebouw, moet men rekening houden met de regels van mede-eigendom en de nodige maatregelen laten stemmen door de VME.

wat houdt de renovatie plicht in?

Nieuwe eigenaars van een slecht scorende woning moeten hun pand binnen de 5 jaar na aankoop grondig energetisch renoveren en dit zodat – minimum – een EPC-label D wordt behaald.

De termijn van 5 jaar start op de datum van het verlijden van de authentieke akte of op de datum van het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht. Vanaf die datum heeft de eigenaar 5 jaar de tijd om aan de verplichting tot renoveren te voldoen en het betere label te behalen.

Eigenaars die niet de nodige inspanningen leveren en het D-label niet of niet tijdig halen, riskeren een administratieve geldboete van 500 euro tot 200.000 euro. Er wordt dan bovendien een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen het label moet behaald worden.

Renoveren kost geld. Wie investeert in een nieuwe woning heeft niet steeds de extra’s om ook meteen de renovatie te kunnen betalen. De Vlaamse overheid voorziet een aantal premies en subsidies om financieel bij te springen. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website van de Vlaamse overheid.

de toekomst

De renovatieverplichting die start op 1 januari 2023 is slechts een eerste stap op het langetermijnpad dat de regelgever voor ogen heeft. Volgende stappen en verstrengingen worden voorzien in de komende jaren, met als uiteindelijke doel een label A voor elke woning vanaf 2050.

Ben je van plan om binnenkort een woning te kopen en wil je meer weten over de nieuwe verplichtingen? Wij staan ter beschikking voor verder advies!

renovatieplict in 2023: wat houdt dat in?

Vanaf 1 januari 2023 moeten nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen in Vlaanderen (dat zijn woongebouwen met een EPC-label E of F) hun aangekochte woning binnen de 5 jaar na aankoop grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Wat betekent dat precies?

2023… of het jaar van de energiezuinige renovaties Iedereen die in Vlaanderen een huis koopt met label E of F, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Dat wordt immers gezien als het haalbaar gemiddelde. Ben je al eigenaar van een woning? Dan krijg je iets meer tijd… je hebt tot 2030 om het energielabel minstens naar D te brengen. Wie vandaag van plan is om een huis te kopen, calculeert best een renovatiebudget in als het gaat om energieverslindende woning.

Hoe weet je of je woning energiezuining is?

Het instrument om te weten hoe energiezuinig je woning is, is het energieprestatiecertificaat (EPC). Dat moet hoe dan ook aanwezig zijn bij een verkoop. Sinds 1 januari 2022 moet je bij een verkoop trouwens altijd in het bezit zijn van een ‘vernieuwd’ EPC. Dat is een EPC die naast een energiescore, ook labels meegeeft en aanbevelingen bevat. Op die manier weten eigenaars welke werken prioritair zijn. Een EPC blijft tien jaar geldig. Wie grondig renoveert, doet er echter goed aan om zijn EPC te laten aanpassen, zodat het de energetische toestand van de woning correct weergeeft. Een nieuw EPC laten opstellen door een energiedeskundige kan het verschil uitmaken met oog op een toekomstige verkoop: de energiezuinigheid van de woning speelt een steeds grotere factor voor de waardebepaling van een woning.

Financiële steunmaatregelen om je te helpen

Energetisch renoveren kost geld. Daarom voorziet de overheid een aantal interessante financiële duwtjes:

renteloos renovatiekrediet

Wie een woning koopt met een slechte energieprestatie met de bedoeling om de energieprestatie binnen de vijf jaar aanzienlijk te verbeteren, kan genieten van een renteloos renovatiekrediet. Die renteloze lening kan je afsluiten op hetzelfde moment dat je je hypothecair krediet in orde brengt. Op zich betaal je wel een rente, maar je krijgt de rente automatisch een keer per jaar terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het gaat dus eigenlijk om ‘rentesubsidie’. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.

energielening +

Erf je of verkrijg je een woning via een schenking? Dan kan je mogelijk genieten van de Energielening+ als het gaat om een energieverslindende woning die je energiezuinig wil maken. Je kan zo’n energielening afsluiten bij het energiehuis voor een maximaal bedrag van 60.000 euro. Bij zo’n lening wordt er niet gewerkt met een rentesubsidie, de lening wordt automatisch renteloos toegekend. Vind meer informatie over de voorwaarden.

0%-energielening

Wie een woning koopt met een slechte energieprestatie met de bedoeling om de energieprestatie binnen de vijf jaar aanzienlijk te verbeteren, kan genieten van een renteloos renovatiekrediet. Die renteloze lening kan je afsluiten op hetzelfde moment dat je je hypothecair krediet in orde brengt. Op zich betaal je wel een rente, maar je krijgt de rente automatisch een keer per jaar terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het gaat dus eigenlijk om ‘rentesubsidie’. Meer informatie hierover kan je hier terugvinden.

VERSCHILLENDE PREMIES

Ook in 2022 geniet je van verschillende premies. Goed om te weten: in de loop van 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies voor renovatie en energiebesparende investeringen en de renovatiepremie worden samengevoegd in Mijn VerbouwPremie. Particulieren en bedrijven kunnen hun premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie via één loket aanvragen. Meer informatie over het aanvraagprocedure en de veranderingen hier rond vind je hier.

Ook de EPC-labelpremie blijft bestaan (maar deze wordt niet opgenomen in de VerbouwPremie. Je kan die dus gewoon verder blijven aanvragen via Fluvius.

De Premies waarin ook wordt voorzien in trajectbegeleiding zoals de huur- en isolatiepremie en de collectieve renovatieprojecten blijven bestaan.

OFFERTE

Vraag hier vrijblijvend uw offerte voor
advies over renovatie

Kies één of meerdere diensten

ontdek ons blog

wist-je-dat-blog