Keuring van uw elektrische installatie (AREI)

Keuring van uw elektrische installatie (AREI)

Defecten in een elektrische installatie kunnen brand of elektrocutie veroorzaken. Daarom moet u uw elektrische installatie verplicht laten controleren.

Tijdens de controle wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). De controle moet door een erkend controleorganisme worden uitgevoerd.

IMG 0781

Wanneer moet uw elektrische installatie worden gecontroleerd?

Vóór u die in gebruik neemt

Voor elke belangrijke wijziging of uitbreiding aangebracht op een elektrische installatie

Wanneer u vraagt om de aansluiting van een wooneenheid op het openbare verdeelnet te verzwaren

Bij de verkoop van een wooneenheid

Periodiek

Dateert de elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981 dan werd deze waarschijnlijk nog nooit gecontroleerd. Een elektrische keuring is hier dus steeds verplicht. Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie in orde brengen en deze laten herkeuren. Hiervoor krijgt hij een termijn van 18 maanden. Deze termijn start vanaf de datum waarop de koopakte bij de notaris verleden wordt.

Indien de installatie dateert van na 1 oktober 1981 dient er in principe een geldig keuringsattest aanwezig te zijn. Dit is ook zo wanneer er na die datum belangrijke wijzigingen aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd. Kan je als verkoper geen conform keuringsverslag voorleggen dan is een nieuwe keuring noodzakelijk. Indien de installatie niet in orde is, dient deze binnen de 12 maanden na de controle in orde gebracht en herkeurd te worden.

OFFERTE

Vraag hier vrijblijvend uw offerte voor een keuring van uw elektrische installatie

Kies één of meerdere diensten

ontdek onze blog

No posts found